Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

- usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

- doradztwa podatkowego

- doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości


Prowadzenie księgowości przez naszą firmę obejmuje m.in.:

- opracowywanie wniosków kredytowych

- sporządzanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (cash flow)

- opracowywanie Zakładowego Planu Kont

- sporządzanie wszelkich niezbędnych ewidencji i ksiąg pomocniczych

- rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych i ZUS

- sporządzanie sprawozdawczości GUS i PFRON


Prowadzimy księgowość jednostek:

- o różnej formie własności: przedsiębiorstwa państwowe, spółki z o.o, akcyjne i cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielczość mieszkaniowa, stowarzyszenia i fundacje (NGO)

- o różnym profilu działalności: budownictwo, produkcja, handel, usługi, zakłady i jednostki budżetowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne

- z udziałem kapitału zagranicznego i polskiego